Kontakt

Napisz do nas

Usługa analizy wody

Oferujemy Państwu usługę kompleksowej analizy fizykochemicznej wody. Badanie pozwoli określić stopień zanieczyszczenia wody oraz dobrać odpowiednią technologię jej uzdatnienia.

Jedna fizykochemiczna analiza wody to:
– 5 przebadanych wskaźników wody (pH, mętność, barwa, przewodność, twardość)
– 5 przebadanych rodzajów zanieczyszczeń (żelazo, mangan, chlorki, azotany, amoniak)

Adres: Lipowa 60/62; 90-630 Łódź

Telefon: 42 279 64 00

Godziny pracy: codziennie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.