Oferujemy Państwu usługę kompleksowej analizy fizykochemicznej wody. Badanie pozwoli określić stopień zanieczyszczenia wody oraz dobrać odpowiednią technologię jej uzdatnienia.

Jedna fizykochemiczna analiza wody to:

  • 5 przebadanych wskaźników wody (pH, mętność, barwa, przewodność, twardość)
  • 5 przebadanych rodzajów zanieczyszczeń (żelazo, mangan, chlorki, azotany, amoniak)