Ecoperla Oxytower to nowość, która ostatnio pojawiła się na rynku. Jest to produkt od polskiej marki Ecoperla, kierowany do właścicieli wody z własnych ujęć. W wodzie ze studni mogą znajdować się różne przekroczenia, jednak zdecydowanie najczęstszym są podwyższone wartości żelaza i manganu. W jaki sposób działa nowy produkt na usuwanie tych problemów?

Żelazo i mangan nie są substancjami, które powodują dotkliwe zmiany w organizmie człowieka przez ich spożywanie wraz z zanieczyszczoną wodą. Prawda jest jednak taka, że i tak zażelazionej i zamanganionej wody często nie da się spożywać ze względu na zmienioną barwę oraz sporą mętność. Ponadto obie substancje wytrącają się z wody, powodując osad, który brudzi nie tylko prane tkaniny, ale również armaturę, a nawet podlewane rośliny.

O wiele większym problemem jest jednak odkładanie się osadu w domowych instalacjach. Nie tylko powoduje on zmniejszenie wydajności, ale również może przyczyniać się do powstania skażenia mikrobiologicznego, ponieważ jest doskonałym środowiskiem do rozwoju mikroorganizmów.

Usuwanie żelaza i manganu

Istnieje kilka metod usuwania żelaza i manganu z wody. Wśród nich można wymienić wymianę jonową w zmiękczaczach wody, utlenianie na złożach typu Greensand regenerowanych nadmanganianem potasu lub odżelazianie i odmanganianie z zastosowaniem wstępnego napowietrzania.

Bohater dzisiejszego artykułu działa właśnie na podstawie ostatniej z wymienionych metod.

Jak pracuje Ecoperla Oxytower?

Ecoperla Oxytower usuwa z wody trzy zanieczyszczenia jednocześnie. Mowa tu o żelazie, manganie oraz siarkowodorze. Cały proces uzdatniania odbywa się wewnątrz urządzenia. Ten odżelaziacz i odmanganiacz nie wymaga do działania ani zewnętrznej zwężki napowietrzającej, ani hydroforu ocynkowanego. Plusem jest to, że zajmuje naprawdę mało miejsca.

W pierwszym etapie woda musi zostać napowietrzona. Tylko z cieczy wzbogaconej w tlen będą mogły bez większych problemów wytrącić się związki żelaza i manganu. W tym celu umieszczono w górnej części butli ciśnieniowej komorę sprężonego powietrza.

Następnie już napowietrzona woda trafia na złoże filtracyjne. To działa jak katalizator reakcji między tlenem, a manganem i żelazem. Dzięki tej reakcji dochodzi do zamiany związków rozpuszczonych w nierozpuszczalne. Cząstki stałe są odfiltrowywane z wody.

Siarkowodór jest usuwany na drodze napowietrzania wody. Podczas reakcji z tlenem dochodzi do wytrącenia stałych cząstek siarki, która również pozostaje na złożu filtracyjnym.

Co z regeneracją Ecoperla Oxytower?

W odżelaziaczu i odmanganiaczu z komorą sprężonego powietrza Ecoperla Oxytower regeneracja przebiega automatycznie. Procesem pracy steruje głowica od amerykańskiego producenta Clack.

W tym procesie nie stosuje się żadnych środków chemicznych – potrzebna jest jedynie woda. Sama regeneracja jest przeprowadzana co określoną ilość dni. Najczęściej jest to co 1 do 5 dni, jednak ten parametr dobiera się na podstawie ilości zanieczyszczeń oraz zużycia wody.

Podczas regeneracji najpierw opróżniana jest komora sprężonego powietrza. Następnie zachodzi proces intensywnego płukania wstecznego. W ostatnim z trzech etapów poduszka jest napełniana sprężonym powietrzem, a złoże układane delikatnym przepływem współprądowym. Po tym urządzenie znów jest gotowe do działania.

Czy to zawsze dobry sposób na usuwanie żelaza i manganu?

Obecnie Ecoperla Oxytower jest dostępny w wersji z 75 litrami złoża filtracyjnego. Odżelaziacze i odmanganiacze z komorą sprężonego powietrza nie zadziałają przy każdych przekroczeniach. Do tego bardzo istotne jest pH wody. Jeśli chcemy redukować i żelazo, i mangan, niezbędny jest odczyn nie mniejszy niż 7,5. W przeciwnym wypadku nie będzie dochodziło do prawidłowego utleniania.

Ecoperla Oxytower jest polecanym rozwiązaniem, jeśli nie ma miejsca na klasyczne odżelaziacze i odmanganiacze współdziałające z hydroforem ocynkowanym. Ponadto współdziałają z hydroforami membranowymi, więc jeśli taki działa w gospodarstwie domowym, właściwie nie ma problemu.

To również całkiem dobra alternatywa dla stacji wielofunkcyjnych. Jeśli komuś zależy jedynie na redukcji stężenia żelaza i manganu, a chce pozostawić stopień twardości wody bez zmian, Ecoperla Oxytower jest dobrym wyjściem z sytuacji.

Niesamowicie długagwarancja Ecoperla Oxytower

Na stację uzdatniania Ecoperla Oxytower dostaniemy aż 10 lat gwarancji! To naprawdę długi okres, świadczący o trwałości i dobrym doborze komponentów. Eksperci polskiej marki Ecoperla dbają o zadowolenie Klientów i jakość swoich urządzeń!

Ecoperla Oxytower zachwyca

Niewątpliwą zaletą odżelaziacza i odmanganiacza z komorą sprężonego powietrza Ecoperla Oxytower jest jego jakość. Powstał przy współpracy z największymi z branży, a dzięki Ecoperla Smart System nie obciąży domowego budżetu.