Studnia to stosunkowo niedrogie i proste w wykonaniu i późniejszej eksploatacji  źródło wody podziemnej. Tego typu ujęcia wody i przede wszystkim jakość wody tam występujące zależy od szeregu czynników: m.in: warunków lokalnych, głównie od głębokości zalegania warstwy wodonośnej, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.  Rodzaje studni najczęściej spotykane to kopane i głębinowe.

Jakie zagrożenia mogą płynąć wraz z wodą ze studni? Oto najczęściej występujące:

  • Bakterie, wirusy, drobnoustroje
  • Wysokie stężenie żelaza i manganu
  • Zanieczyszczenia sedymentacyjne
  • Podwyższony poziom twardości

Uzdatnianie wody studziennej

Ujęcia głębinowe

Dane statystyczne jakimi dysponujemy na dzień dzisiejszy pokazują, że ponad połowa gospodarstw domowych w naszym kraju wciąż korzysta ze studni, a powodów istniejącego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Woda studzienna jest darmowa – to chyba najbardziej przemawiający argument. Podyktowane jest to względami ekonomicznymi lub też jest to spowodowane brakiem dostępu do sieci wodociągowej. Jednak według badań ponad 70% studni w Polsce zawiera wodę, która nie nadaje się do spożycia Dane te są bardzo alarmujące w kontekście osób, którzy nadal korzystają ze studni a nie mają zastosowanej chociażby mechanicznej filtracji wody.

Ocena jakościowa

Jakościowa ocena wody przeznaczonej do spożycia powinna być przeprowadzona na podstawie kryteriów fizykochemicznych a także wskaźników mikrobiologicznych. Woda powinna być wolna przede wszystkim od wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów czy pestycydów. Nie powinna zawierać nadmiernej ilości chlorków, żelaza, manganu. Użytkownicy studni głębinowych dokonują natomiast oceny jakości wody, którą użytkują na podstawie walorów smakowych, zapachowych i wizualnych takiej wody.

Głębokość studni

Często występującym problemem w przypadku studni jest również ich głębokość. Zdecydowana większość studni jest zbyt płytka. To samo tyczy się poziomu zawieszenia lustra wody. Dużo lepszą jakość wody występuje w studniach wierconych, gdzie wodę wydobywa się z większych głębokości. Taka zależność jest występuje bardzo często.

Studnia pod lupą użytkowników

Przygotowanie studni do użytku

Kiedy zdecydujemy się na zakup działki na której znajduje się studnia trzeba bezwzględnie sprawdzić czy woda, która się tam znajduje nadaje się do użytku. Dawno nieużywaną studnię należy bezwzględnie oczyścić i przechlorować.

Wydajność studni

Aby ustalić na ile studnia będzie przydatna trzeba określić poziom wody nad dnem i potencjalną wydajności . Do sprawdzenia wydajności będzie potrzebna pompa zatapialna, którą należy opuścić na lince na wysokość 30-40 cm nad dnem studni.

Badania wody ze studni

W przypadku wody ze studni głębinowej zalecane jest przeprowadzanie regularnych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Takie badanie powinno zostać przeprowadzone przynajmniej raz w roku. Chociaż eksperci zalecają aby badania przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał gdyż wyniki analizy wody mogą się delikatnie różnić w zależności od pory roku.

Najczęściej zadawane pytania

Woda pochodząca ze studni głębinowych w znacznej ilości przypadków wymaga kompleksowego uzdatnienia, przede wszystkim ze względu na zbyt dużą zawartość związków żelaza i manganu oraz na możliwość występowania w takiej wodzie szkodliwego materiału biologicznego. W przypadku takiej wody zwykłe filtry np. dzbankowe czy narurowe mogą okazać się niewystarczające. Konieczne jest wówczas zastosowanie bardziej złożonych systemów uzdatniania wody.

O co najczęściej pytają użytkownicy studni głębinowych? Jakie mają pytania i wątpliwości? Na co w związku z wodą ze studni najczęściej narzekają Polacy?

Jak usunąć żelazo i mangan z wody?

Żelazo i mangan usuwa się poprzez wstępne napowietrzenie wody i następnie filtracje na specjalnej kolumnie filtracyjnej w środku, której znajduje się złoże filtracyjne. Cześć żelaza i manganu zatrzymywana jest również na filtrach mechanicznych.

Jak usunąć podwyższoną twardość wody?

W celu redukcji stopnia twardości wody zaleca się instalację centralnych zmiękczaczy wody. Montuje się je tuż za wodomierzem. To urządzenia, które kompleksowo zmiękczają wodę w całym domu czy innym budynku z wodą użytkową.

Jak zwalczyć bakterie występujące w wodzie ze studni?

Jako pierwszą opcję zaleca się przechlorowanie studni np. podchlorynem sodu. Jeśli ta czynność nie przyniesie wymiernego rezultatu koniecznością jest zastosowanie lampy bakteriobójczej wykorzystującej w swej pracy promieniowanie UV.

Czasy gdy ludzie w ogóle nie przywiązywali uwagi do jakości wody, którą użytkują minęły bezpowrotnie. Dawniej głównie na terenach rolniczych często wykopana studnia głębinowa była jedynym źródłem wody pitnej – dzisiaj sytuacja zmieniła się i spora część terenów wiejskich została zaopatrzona w sieć wodociągową.

Sporo część osób korzysta wciąż z wody z własnej studni, gdyż wybierają wodę studzienną z przyczyn ekonomicznych (studnia jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem). Kolejną istotną przyczyną jest brak dostępu do wodociągu bądź też horendalnie wysokie koszty podciągnięcia sieci wodociągowej do budynku.

To w znacznej mierze pojedyncze gospodarstwa domowe, do których doprowadzenie “wodociągówki” jest po prostu nieopłacalne. Kolejną przyczyną korzystania przez ludzi  z wody studziennej to przekonanie, iż jest ona jakościowo lepsza od wody dostarczanej przez wodociągi (niechlorowana).

Jak skutecznie uzdatnić wodę pochodzącą z własnego ujęcia?

Na platformie blogowej przedstawiamy i opisujemy najbardziej szczegółowe metody uzdatniania wody studziennej.