Fizykochemiczna analiza wody pozwala w łatwy i szybki sposób określić konkretny skład chemiczny danej próbki wody. Jest to bardzo istotne, aby dowiedzieć się, czy spożywana w danym gospodarstwie woda nie jest zanieczyszczona.

Jeśli woda spełnia określone normy i jej parametry nie odbiegają od tych, które zostały określone przez Ministra Zdrowia, wówczas jest od klasyfikowana jako zdatna do picia. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze tak się dzieje, ponieważ woda może być zanieczyszczona przez bardzo różne związki organiczna.

Fizykochemiczna analiza próbki wody

Bakterie w wodzie mogą powodować liczne choroby i dokuczliwe dolegliwości, dlatego należy badać wodę cyklicznie – najlepiej co 12 miesięcy. Taki problem najczęściej mają użytkownicy wody ze studni. Woda wodociągowa słynie ze swojej twardości. Z kolei właściciele studni głębinowych bardzo często borykają się z problemem przekroczonych norm zawartości poziomu żelaza i manganu w wodzie. Natomiast woda techniczna cechuje się bardzo wysoką czystością chemiczną. Bez względu na to, z którym rodzajem wody mamy do czynienia warto co jakiś czas sprawdzać poziom jej czystości. Różnego rodzaju analizy ułatwią wówczas dobór filtrów do wody.