Zanieczyszczenia wody pitnej staja się coraz powszechniejsze. Jednym z najniebezpieczniejszych pierwiastków mogących znaleźć się w składzie wody jest mangan. W zbyt dużej ilości może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia, ponadto może zanieczyszczać tkaniny oraz urządzenia sanitarne. W jaki sposób poradzić sobie z zanieczyszczeniami manganem?

Mangan w wodzie najczęściej występuje w postaci tlenków. Tlenki te zazwyczaj mają kształt drobin. Średnice cząstek tlenku manganu mogą osiągać nawet poziom kilku milimetrów. Są to jednak dość skrajne przypadki i częściej spotyka się dużo mniejsze cząstki manganu. Aby zapobiec dostawaniu się manganu do wody pitnej należy zainwestować w odmanganiacz wody. Jest to urządzenie stosowane do usuwania manganu z wody.

Odmanganiacze wody różnią się między sposobem złożem filtracyjnym, a więc częścią, która odpowiedzialna jest za sposób filtrowania wody. Istnieją cztery grupy złóż filtracyjnych. Są to złoża mechaniczne, katalityczne, jonowe oraz mieszane. W zależności od stopnia i formy zanieczyszczeń, należy dobrać odpowiedni odmanganiacz. Często występują razem z odżelaziaczami, gdyż zanieczyszczenia manganem zazwyczaj występują razem z zanieczyszczeniami żelaza.

Dobór odpowiedniego systemu filtracyjnego nie jest łatwy. W tym celu warto skorzystać z usług technologa, który przebada próbki wody i dobierze najlepszy możliwy układ urządzeń filtracyjnych.