Ultrafiltracja to proces uzależniony od ciśnienia, dzięki któremu możliwe jest usunięcie z wody wielu substancji. Opiera się na fizycznej separacji substancji stałych, mętności oraz mikroorganizmów z wody. Stopień ich usunięcia zależy od wielkości porów membrany.

Jeżeli cząsteczki substancji są od nich większe, możliwe jest ich całkowite zatrzymanie na filtrze. Natomiast w przypadku cząsteczek mniejszych od porów membrany, substancje są usuwane częściowo.

Nanofiltracja do ochrony jonizatorów wody

Nanofiltracja również jest procesem związanym z ciśnieniem. Opiera się na separacji substancji na podstawie wielkości molekuł, która zachodzi dzięki membranom. Nanofiltracja pozwala na usuwanie substancji organicznych, m.in. jonów wielowartościowych oraz mikro zanieczyszczeń. Membrany w systemie filtracyjnym wykazują średnią efektywność w przypadku zatrzymywania jonów jednowartościowych.

Odwrócona osmoza – gwarancja aromatycznych kaw

Najbardziej skuteczna jest odwrócona osmoza. Opiera się na ciśnieniu osmotycznym, stosowanym w celu osiągnięcia równowagi i służącym do zatrzymania przepływu wody przez membranę. Ta technika uzdatniania przeznaczona głównie do przygotowywania wody pitnej oraz produkcji wody dostarczanej do bojlerów. na przykład kuchennych. Technologia odwróconej osmozy stosowana jest powszechnie w sektorze żywności oraz przemyśle galwanicznym.